Zorginnovatie
in Den Haag

Voorbeelden van Haagse kracht in zorg en welzijn

Woord vooraf

‘Omdenken’

Met trots presenteer ik u het eerste magazine ‘Zorginnovatie in Den Haag’ waarbij we inspirerende voorbeelden van innovaties in zorg en welzijn laten zien. Een betrokken directeur van een zorginstelling noemde het projecten waarbij het zogenaamde ‘omdenken’ is toegepast.

De organisaties die deze innovaties in gang hebben gezet, denken namelijk niet in problemen, maar in kansen. Zij kijken naar de werkelijkheid, zoals die is en nemen dat als uitgangspunt. Eigenlijk gebruiken ze de energie van het ‘probleem’ voor iets nieuws.

Deze projecten staan niet op zichzelf. Vijf innovatieve projecten stonden al centraal bij de eerste bijeenkomst ‘Zorginnovatie in Den Haag’ op 16 december. Maar er zijn tientallen innovaties gaande in onze stad. Ik wil deze parels graag een podium geven, zodat we van elkaar kunnen leren en inspireren. Die kennis en inspiratie is nodig bij het maken van een agenda voor de toekomst van de Wmo.

Samen met u verken ik graag de onderwerpen voor deze agenda tijdens een van de volgende bijeenkomsten over Zorginnovatie in Den Haag die in 2016 gaan plaatsvinden. En ik roep u op om innovaties waar u trots op bent met ons te blijven delen zodat ze een plek kunnen krijgen in magazine #2!

Karsten Klein,
wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens
1 | 12

2 | 12


Veel belangstelling bij eerste bijeenkomst Zorginnovaties

‘Om samen te werken moet je soms buiten de gebaande paden treden’

“Bij zorginnovatie staat samenwerken centraal. Dat blijkt uit de vele initiatieven op het gebied van zorg en welzijn. Voorbeelden die laten zien dat je soms buiten de gebaande paden moet treden”, meent wethouder Karsten Klein. “Innovatie gaat ook over het vinden van partners die niet direct voor de hand liggen. Het vereist creativiteit en anders denken.” Medio december gaf de wethouder de aftrap voor een platform en bijeenkomsten, waarbij de gemeente Den Haag organisaties in de stad uitnodigt hun ideeën met anderen te delen. Een verslag.


Dat Albert Heijn op de kleintjes let, weten we al jaren. Maar vanaf dit jaar gaat de grootgrutter ook op senioren letten. Caissières van twee Haagse filialen houden vanaf nu de gezondheid en het welzijn van hun oudere klanten in de gaten. Signaleren zij dat iemand vergeetachtig is of dat die zichzelf verwaarloost, dan knopen ze een gesprek met de klant aan en vragen ze of hij wil praten met een vrijwilliger van Royaal Zorg die ook in de winkel aanwezig is. Het initiatief - SuperZorg genoemd - kun je vergelijken met de ouderwetse buurtwinkel waar klanten hun verhaal kwijt konden. In dit geval met als doel het welzijn van de oudere buurtgenoten te verbeteren.

‘Met ons plan wilden we vooral verbindingen maken tussen de oudere bewoners en de jongeren uit de buurt’

Maatschappelijke betrokkenheid

SuperZorg werd woensdag 16 december gepresenteerd als een van de vele zorginnovaties die in Den Haag plaatsvinden. Zorgorganisatie Royaal Zorg werkt voor dit project samen met ondernemers die hiermee hun maatschappelijke betrokkenheid in de participatiesamenleving tonen. Het initiatief trok meteen veel belangstelling uit binnen- én buitenland. Het is een uitstekend voorbeeld van wat je met elkaar kunt bereiken. Samen is dan ook het sleutelwoord om de Wmo gereed te maken voor de toekomst.

Grote opkomst

“In de stad bruist het van de energie om de Wmo te vernieuwen”, benadrukte wethouder Karsten Klein (Stedelijke Economie, Zorg en Havens) tijdens de bijeenkomst in het Haagse New World Campus. De opkomst was goed. Zo’n 125 mensen, onder andere bestuurders en projectleiders van zorg- en welzijnsorganisaties, waren naar de creatieve broedplaats gekomen waar ondernemers, onderzoekers, start-ups, maatschappelijke organisaties en overheden samen werken aan vernieuwende oplossingen met een grote duurzaamheidwaarde. “Op deze plek ontstaan nieuwe allianties en krijgen innovaties een boost. Geen betere locatie dus om de diverse voorbeelden van zorginnovatie te presenteren”, meende Gerben Hagenaars, directeur zorg, maatschappelijke coöperatie en ondersteuning bij de gemeente Den Haag.

‘Voor zorginnovatie moet je soms partners vinden die niet direct voor de hand liggen’

Elkaar nodig hebben

“De maatschappij verandert”, constateerde Hagenaars. “Dankzij zorg en ondersteuning op maat, krijgen oudere en kwetsbare mensen meer regie op hun eigen leven. Wij zijn er als gemeente Den Haag trots op om aan die ontwikkeling een bijdrage te kunnen leveren. Maar ook om de noodzakelijke partners daarvoor een platform te geven om zorginnovaties met elkaar te delen, en vooral om elkaar te inspireren.” Volgens Hagenaars kunnen innovaties groot en meeslepend zijn, maar vaak ook heel klein en effectief. “Het is een zoektocht met valkuilen. Een soms lange weg met vallen en opstaan, maar vooral een proces waarbij je elkaar nodig hebt. Wij als betaler van veel zorgverlenende diensten en u als leverancier en coproducent. Zorginnovatie gaat over nieuwe samenwerkingsverbanden, over verrassende combinaties van zorg en de markt, maar vooral over waarde toevoegen aan het leven van mensen.”

Vijf filmpjes

Dat je samen veel kunt bereiken, bleek uit de vijf voorbeelden die vervolgens aan bod kwamen. Televisiepresentator en programmamaker Johan Overdevest - de moderator van die middag - ging in den Haag op stap en bezocht enkele initiatieven. Bijvoorbeeld de Beweegtuin bij woonzorgcentrum Houthage in Houtwijk. “Bewegen is goed voor senioren. Met ons plan wilden we echter vooral verbindingen maken. Onder meer tussen de oudere bewoners en de jongeren uit de buurt. Met bewegen en muziek brengen we verschillende generaties nu samen. En dat werkt. De jongeren kunnen bij ons in de Beweegtuin lekker chillen. En zo komen ze ook in gesprek met ouderen. Die komen op hun beurt weer naar buiten om in de Beweegtuin actief te zijn met de diverse beweegtoestellen”, lichtte Nicole Hupkes toe, projectleider wijkontwikkeling Loosduinen bij Florence.

Persoonlijke aandacht

Ook het e-health project ‘Grip op uw gezondheid’ wil mensen met elkaar verbinden. Voor dit project bundelden onder meer Medisch Centrum Haaglanden, Zebra Welzijn en PluhZ hun krachten. “Als buren zochten wij elkaar op en maakten we het met elkaar mogelijk dat wijkbewoners nu 24 uur per dag via een app vragen kunnen stellen aan artsen en verpleegkundigen, niet alleen die van MCH, ook van het LUMC in Leiden en Erasmus MC in Rotterdam,” zei oprichter van PluhZ Robert Weij. Grip op uw gezondheid is eigenlijk een onderzoek. Deelnemers gebruiken stappenteller, bloeddrukmeter en een slimme weegschaal en vullen digitaal vragenlijsten in. Daarmee, en de mogelijkheid om 24/7 zorggerelateerde vragen aan professionals te stellen, krijgen zij (en de onderzoekers uiteraard) beter inzicht in hun eigen gezondheid en fitheid. “Maar het gaat ook in belangrijke mate om persoonlijke aandacht. Iemand die contact opneemt, wil gewoon met iemand praten, wil een geruststellend woord, ook in de avonduren of in het weekend”, aldus Robert Weij. De combinatie van online zorg en de buurtfunctie die Zebra Welzijn organiseerde werkte goed. Daarnaast zijn de eerste uitkomsten van het onderzoek positief; 65% van de deelnemers was na een jaar nog actief.

Mensen bij elkaar brengen

Samen komen geldt ook voor de eerder genoemde filialen van Albert Heijn en voor Anna’s Gedoe, een winkel waar je tevens de was kunt brengen of workshops kan volgen. “De winkel heeft diverse functies”, zegt mede-initiatiefnemer Aicha El Kadiri. “Mensen komen voor een kop koffie of om werkervaring op te doen. Op die laatste manier dragen wij ook bij aan re-integratie in het arbeidsproces.” Ook het laatste filmpje ging over het bij elkaar brengen van buurtbewoners. Met Evita Lokaal realiseerde Evita Zorg een ontmoetingsplek voor jong en oud. “Je kunt koffie drinken, spelletjes doen, zingen, een computercursus volgen of bijvoorbeeld zorghulpmiddelen lenen, zoals een rollator of bedverhoger”, aldus directeur Evita Zorg Natalie Bommeljé. Op die manier wordt informele zorg verknoopt met de formele zorg in het ‘buurthuis 2.0’.

‘Je moet mensen die kwetsbaar zijn voor een deel loslaten; dat vereist lef’

Ga de wijk in

“Uit deze filmpjes blijkt dat samenwerken zeer centraal staat”, concludeerde wethouder Karsten Klein. “De voorbeelden geven aan dat je voor die samenwerking soms buiten de gebaande paden moet treden. Dat je partners moet vinden die niet voor de hand liggen. Ook daar gaat innovatie over. Het vereist omdenken. We ontkomen er niet aan om de zorg goedkoper te maken. Daarvoor is creativiteit en anders denken nodig. En daarvoor zijn dit soort bijeenkomsten zeer belangrijk. Niet alleen om elkaar te inspireren, ook om successen te delen en trots te zijn op de al behaalde resultaten. De voorbeelden uit de vijf filmpjes, maar ook de tien zorginnovaties die we in ons nieuwe online magazine presenteren, laten zien dat er een beweging gaande is. Dat we met nieuwe initiatieven de Wmo kunnen doorontwikkelen. Het is onze uitdaging om mensen zo lang mogelijk vitaal thuis te kunnen houden, in gezonde en gelukkige omstandigheden. Experimenteer daarvoor met nieuwe zorginitiatieven. Ga de wijk in, praat met je buren en bekijk wat je met elkaar kunt realiseren. Het is als gemeente Den Haag onze taak om de zorg in Den Haag goed te regelen. Als financierder zijn wij dan ook bereid bijdragen te leveren aan nieuwe innovatieve oplossingen op het gebied van zorg en welzijn.”

Minder strak naar regels kijken

Onder leiding van medewerkers gemeente Den Haag Armand Brinkman, Gerben Hagenaars, Raymond Hamar, Saskia Oostrom, Elisabeth de Vries en Marjolein Weitenberg verdeelden de deelnemers zich in zes groepen en discussieerden ze met elkaar over diverse stellingen. Over één ding was iedereen het unaniem met elkaar eens: maak het niet te groot en ga het gewoon doen. “Soms vereist dat lef”, vatte Saskia Oostrom samen. “Zoals bij de Beweegtuin van Houthaghe. Dat woonzorgcentrum nodigde Marokkaanse jongeren uit binnen te komen en de ‘huiskamer’ wat reuring te geven. Wat je dan doet, valt eigenlijk buiten je eigen opdracht als organisatie. Maar het resulteerde er wel toe dat die jongeren nu een huiswerkgroep vormen en daarmee andere kinderen in de buurt helpen.” Volgens Gerben Hagenaars en Armand Brinkman is het een kwestie van gewoon doen. “En elkaar vertrouwen. De deelnemers gaven aan dat je elkaars kwaliteiten moet herkennen en erkennen. Met elkaars aanvullende competenties boek je sneller resultaten. We concludeerden ook dat je als gemeente Den Haag wellicht meer ruimte moet geven aan initiatieven en minder strak naar alle regels moet kijken. Initiatieven als deze zijn voor een deel mogelijk gemaakt door de gemeente, maar voor een ander deel ook helemaal niet. Ons subsidiebeleid zit innovatie soms eerder in de weg, dan dat het vernieuwing stimuleert. Het advies van de deelnemers: minder of andere voorwaarden aan regels stellen dus.”

Mensen de eigen regie geven

Elisabeth de Vries: “Wat bij Albert Heijn kan, moet bij ons ook kunnen, concludeerde iemand van Anton Constanse. Die gaat binnenkort alle omringende bedrijven voor een nadere kennismaking bezoeken. Het advies uit mijn groep was iemand in de organisatie de gelegenheid te geven die samenwerking te zoeken en uit te proberen.” Omdenken betreft niet alleen het onderzoeken van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, vatte Raymond Hamar samen. “Hulpverleners in de zorg denken vaak dat zij weten wat goed is voor een ander. Maar de mensen voor wie de Wmo bedoeld is weten vaak uitstekend wat goed voor hen is. Zij hebben meer kracht in zichzelf dan de hulpverleners of begeleiders realiseren. Ook dat vereist omdenken. Je moet mensen die kwetsbaar zijn voor een deel loslaten, hun eigen regie geven. En ook dat is spannend en vereist lef.”


Speciaal voor mensen met een beperking

‘De Ontwikkelbibliotheek
haalt het beste uit jezelf’


Middin

Hoe gebruik je een hogedrukreiniger? Op welke wijze stapel je dozen op een pallet? En hoe stem je het werk af met anderen? De antwoorden lijken eenvoudig, maar dat geldt niet voor iedereen. Middin helpt mensen met een beperking zich te ontwikkelen en zelfstandig te worden. Op die manier kan de één wellicht gaan werken, terwijl de ander zich beter leert verzorgen. “Voor het verbeteren van vaardigheden is een unieke Ontwikkelbibliotheek ontwikkeld”, zegt projectleider Maarten Dannenberg.

700 leerdoelen

De bibliotheek bevat ontwikkelkaarten (printbare pdf) en -opdrachten voor zo’n zevenhonderd leerdoelen, stuk voor stuk begrijpelijk vormgegeven. “We zetten ze in voor het verbeteren van competenties op vier gebieden: gedrag, persoonlijke ontwikkeling, vakvaardigheden en algemene dagelijkse levensverrichtingen. Het gaat dan om ‘Nee leren zeggen’, ‘Een iPad opladen’ of bijvoorbeeld om ‘De tafel dekken’.”

Zelf aanleveren

Samen met de cliënt zoekt de hulpverlener passende ontwikkelkaarten uit en houdt die bij in het cliëntendossier. Zo kunnen begeleiders cliënten heel gericht bij hun ontwikkeling ondersteunen. “Een cliënt wilde het snijden van een product verbeteren, maar vergat steeds de juiste handelingen. Met zo’n ontwikkelkaart kun je dat gestructureerd aanleren”, vult een werkbegeleider aan. “Na drie keer had hij die kaart niet meer nodig. Dat geeft zelfvertrouwen.”
3 | 12

Welzijn op Recept

‘Huisartsen verwijzen patiënten door naar een welzijnswerker’


Xtra Welzijn

“Weet u iemand die met mij wil gaan wandelen?” Regelmatig krijgen huisartsen vragen waarop ze nauwelijks antwoord kunnen geven. Via Welzijn op Recept verwijzen zij door naar welzijnswerkers die samen met patiënten bekijken wat zij nodig hebben om zich beter te voelen. “Het initiatief ontstond in Nieuwegein. Xtra Welzijn introduceerde het begin dit jaar in Den Haag”, zegt projectleider Conny van den Berg.

Veel activiteiten

“Met instemming van de patiënt verwijst de huisarts door naar een welzijnscoach. Die kan goed omgaan met mensen met psychosomatische klachten en heeft uitgebreide kennis van de sociale kaart in de wijk. Hij koppelt naar de huisarts terug welk traject de patiënt gaat volgen.” De activiteiten zijn heel divers. “Soms regelen we een maatje die met de vraagsteller gaat wandelen. Een andere keer laten we iemand meedoen met een gezonde lunch voor moeders en kinderen.”

Sparringpartner

Inmiddels zijn dertien Haagse gezondheidscentra aangesloten, en de deelname groeit nog steeds. “Huisartsen tippen ook collega’s die zich willen aansluiten. Zij vinden het fijn dat er nu één aanspreekpunt is - de welzijnscoach - voor welzijnsactiviteiten in hun wijk. Zij zien ons nu als serieuze sparringpartner, ook voorafgaand aan een doorverwijzing.”
4 | 12

Na Haags Hopje nu ook Hop Hopje

‘Mobiele uitleen combineert welzijn met werkervaring’


VOOR Welzijn

Op veel pleinen in Den Haag zijn Haagse Hopjes te vinden; locaties waar kinderen sport- en spelmaterialen kunnen lenen. Mariahoeve ontbrak nog. Waarom daar geen mobiele uitleen realiseren? Zo ontstond het idee voor een Hop Hopje; een kleine auto die wekelijks naar vijf locaties in de wijk rijdt en daar kinderen stimuleert om gezond buiten te spelen.

Re-integreren

“Het initiatief wordt met open armen ontvangen. We toeren nu twee maanden door de wijk en al ruim 150 kinderen hebben zich gratis ingeschreven”, zegt Mike de Groot, jeugdwerker bij VOOR Welzijn. “De kids kunnen van alles lenen; van fietsjes tot ballen en wave boards. We hebben zelfs een generator voor een springkussen bij ons.” Izaak, de chauffeur van de ‘mobiele eenheid’, re-integreert en doet werkervaring op. “We leiden dus ook toe naar werk. Ook lopen diverse studenten van ROC Mondriaan stage bij Hop Hopje.”

Facebook

Op elk speelplein houden vrijwilligers uit de buurt zicht op het uitgeleende materiaal. “Aan dit project is ook een Facebook-pagina gekoppeld, een idee van Gertjan van StudioGM2. Daarop kunnen ouders en kinderen suggesties doen voor nieuw aan te schaffen speelgoed. Op die manier brengen we de doelgroep in contact met de beheerders. En ook dat schept weer betrokkenheid.”
5 | 12

24/7 ondersteuning via het beeldscherm

DigiContact stimuleert
de eigen regie


Philadelphia

Stel, je hebt een verstandelijke beperking en je ontvangt een brief van de woningcorporatie. Begrijp je de inhoud niet, dan laat je ‘m misschien wel links liggen. Met alle gevolgen van dien. DigiContact maakt het mogelijk de brief direct aan je begeleider te tonen. Die legt je dan uit wat er staat. “Met deze techniek geven we cliënten de mogelijkheid om regie over hun eigen leven te voeren”, zegt Kamiel Zijderveld, manager DigiContact bij Philadelphia.

Zelfstandigheid bevorderen

Cliënten van Philadelphia ontvingen een iPad waarmee zij thuis 24/7 kunnen inbellen. Ze hoeven alleen de button ‘Maak verbinding’ aan te raken. Vervolgens komt een begeleider in beeld die ook echt oogcontact heeft. “De begeleider blijft op afstand en kan het probleem dus niet werkelijk overnemen. Maar daarmee vergroten we juist de zelfstandigheid.” Ook die van Gerben (links) die een baan heeft bij Intratuin, maar zo nu en dan graag z’n begeleider inschakelt. In een filmpje vertelt Gerben dat DigiContact een belangrijk onderdeel is van zijn netwerk.

Goedkoper en effectief

Vragen kunnen van praktische aard zijn, maar ook sociaal en zelfs seksueel. “Cliënten waarderen de service. Ze zijn blij dat ze hun verhaal kwijt kunnen”, zegt Zijderveld. “Daarnaast is begeleiding op afstand kostenefficiënt, maar vooral effectief.”
6 | 12

WoonZorgcentra Haaglanden:

‘Dialoog tussen mantelzorgers en professionals stimuleren’


WoonZorgcentra Haaglanden

Mantelzorgers vinden het prettig om nieuwe inzichten op te doen en om met anderen ervaringen te delen. Daarom nodigt WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) hen uit deel te nemen aan trainingen. “Leren en Ontwikkelen richt zich op professionals en vrijwilligers, maar is ook zeer nuttig voor mantelzorgers. Die leren zo meer over bijvoorbeeld dementie, fysieke belasting en onbegrepen gedrag”, zegt projectmedewerker Karin Klein.

Begrip krijgen voor gedrag

“Voor de mantelzorgers van onze cliënten organiseren we ook een gespreksgroep waarin we onder meer de belevingswereld van de cliënt bespreken en de behoefte aan ondersteuning. Mantelzorgers moeten in de zorg kunnen participeren op basis van gelijkwaardigheid van de zorgprofessionals. Dat begint door met elkaar in gesprek te gaan, verwachtingen af te stemmen en afspraken te maken.”

Sofa en kaartspel

Invulling geven aan ‘Samen zorgen’ is de gedachte achter een kaartspel dat Karin (rechts) met collega Marga Knops (links), adviseur leren en ontwikkelen, realiseerde. “Met dit spel stimuleren we de dialoog tussen de professional en de mantelzorger. Daarvoor plaatsten we op al onze locaties een ‘sofa’. De beginletters staan voor Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en Adviseren. Om samen zorg te leveren, ons thema voor de komende jaren, moet je eerst met elkaar in contact komen.”
7 | 12

Woonkeuken brengt buurtgenoten bij elkaar

‘Lekker eten verbindt’


VOOR Welzijn

Dé ontmoetingplek van Mariahoeve wordt een gezellige, duurzame woonkamer met een keuken waar jongeren, senioren en buurtgenoten met een verstandelijke beperking elkaar treffen. Om samen te koken, te kletsen en te eten. “Iedereen kan straks aanschuiven”, zegt Stef Beun, manager van het Wijkcentrum Mariahoeve. “Al die verschillende stoelen symboliseren de diversiteit van de wijk.”

Ontmoetingsplek

Het initiatief ontstond na een prijsvraag van de Gemeente Den Haag. Een interieurontwerpster bedacht samen met medewerkers van VOOR Welzijn het concept. WIN (Werken in Netwerken) bracht de diverse partners samen. “De woonkeuken wordt vooral een ontmoetingsplek voor iedereen, ook voor mensen die aanvragen doen voor hulp of zorg.”

Succesvolle integratie

De financiering verloopt via crowdfunding. Met bijvoorbeeld de koop van een straatsteen, lamp of stoel kun je mede-eigenaar worden. Je hebt al een aandeel vanaf vijf euro. Stef Beun: “We zijn inmiddels begonnen met de aanleg van een terras en een moestuin. We vroegen de buren - het kinderdagverblijf, het stadsdeelkantoor en de Vereniging van Eigenaren - mee te financieren. Ook met die partners laten we zien dat het concept van de woonkeuken door de hele buurt wordt gedragen. En bovendien dat je zorg, welzijn en buurtbetrokkenheid succesvol kunt integreren.”
8 | 12

Van breiclub tot jazzband

‘Via hun passie
senioren uit het
isolement halen’


Florence

‘Fly me to the moon, let me play among the stars…’ Ruim twintig senioren spelen al bijna een jaar de sterren van de hemel. In januari formeerde Florence samen met Het Koorenhuis een jazzband van 60-plussers. Na enkele maanden oefenen toert de band nu regelmatig langs de verzorgingshuizen binnen Haaglanden. “We halen senioren uit hun isolement en brengen ze via hun passie bij elkaar. De muziek maakt hen blij. Ook onze bewoners die graag komen luisteren”, zegt Lieke de Liefde, coördinator Cultuur en Evenementen bij Florence.

Verschillende ateliers

Het succes van de jazzband kreeg navolging. “In zogenaamde ateliers brengen we ook andere senioren bij elkaar. Wijkbewoners die met elkaar gaan schilderen, muziek maken, zingen, breien, haken en zelfs hiphop dansen. Alles onder begeleiding van docenten van samenwerkingspartners als Granny’s Finest, Sportiefplan en Het Koorenhuis.”

Waakvlam aanwakkeren

“De activiteiten vinden plaats in de woonzorgcentra van Florence”, zegt Lieke. “We richten ons vooral op de oudere buurtgenoten die langer thuis wonen, maar bewoners van Florence zijn natuurlijk ook welkom.” Iedereen heeft een soort waakvlam en dat vuurtje wakkeren de initiatiefnemers graag aan. En het werkt; terwijl de één aan een nieuwe trui begint, pakt een ander gretig de microfoon. ‘Fill my heart with song, and let me sing for ever more.’
9 | 12

Met gezamenlijk initiatief vraagstukken oppakken

‘Maatschappelijke winst maken we samen’


Xtra Welzijn & Haagsche Business Club

‘Ons wijkpark is prachtig en moet eigenlijk senioren uitnodigen om meer naar buiten te gaan. Maar hoe krijgen we sommige ouderen uit hun isolement? Is het mogelijk om een speciale ontmoetingsplek in het groen te maken?’ Zomaar een maatschappelijk vraagstuk en een mogelijke oplossing van buurtbewoners. “Met de DDD Award koppelen we hen aan ondernemers; probleemoplossers bij uitstek”, zegt Dick van der Schans (links), manager Marketing & Innovatie bij Xtra Welzijn, dat samen met de Haagsche Business Club deze DDD Award initieerde.

Iedereen kan bijdragen

DDD staat voor dromen, denken en doen. “We dagen Haagse inwoners en ondernemers uit een sociaal knelpunt op te lossen”, vult Marco Nicolai (rechts), bestuurslid van de Haagsche Business Club, aan. “Via onze businessclub benaderen we ook andere ondernemersnetwerken. In december en januari kun je via de speciale website maatschappelijke knelpunten indienen. Eind januari kan elke inwoner van Den Haag op het probleem stemmen waar hij een oplossing voor wil.”

Winnend plan belonen

Van der Schans: “Medio februari leggen we drie gekozen knelpunten aan de Haagse ondernemers voor. Die gaan daarmee aan de slag en bedenken een oplossing en een bijpassend businessplan. Een vakjury kiest vervolgens het beste plan en beloont dat met € 10.000,- om het plan werkelijk uit te voeren.”
10 | 12

PAM helpt

‘Zingevende activiteiten voegen
kwaliteit toe aan het leven’


Evita Zorg

Mensen met dementie hebben vaak last van depressies. Ze komen de deur niet meer uit, vereenzamen en kunnen hun gevoelens moeilijk uiten. “Om mensen uit hun inactiviteit te halen, onderzochten wij hoe de Plezierige Activiteiten Methodiek (PAM), ontwikkeld in de VS, bij onze klanten werkt”, zegt Natalie Bommeljé, directeur Evita Zorg.

Methodiek werkt

“Uiteraard moet je wel aansluiten bij de interesses en manier van leven die de betreffende klant met dementie eerder had. Hield hij van lezen, dan ga je dat samen doen. Was koken een passie, dan probeer je samen iets lekkers te maken. Uit een pilot bleek dat de methodiek inderdaad werkt. Klanten leefden op, en werden actiever en blijer. Ook fijn voor de mantelzorger die zijn of haar partner weer zag lachen.”

Nu concreet maken

“Knelpunt is echter het concreet maken van deze zingevende activiteiten. De thuiszorg wordt immers gefinancierd voor enkel primaire zorg. We onderzoeken nu wie deze mensen kunnen begeleiden. Studenten die op deze manier studiepunten kunnen halen? Of wellicht vrijwilligers? Misschien kun je dit concept ook onder Welzijn op Recept bekostigen? Eén uurtje per maand maakt al het verschil. Met zingevende activiteiten kunnen ‘klanten’ en hun mantelzorgers het langer met elkaar volhouden. En dat leidt ook weer tot uitstel van formele zorg.”
11 | 12

Meer services voor wijkbewoners

Kringloopwinkels
krijgen bredere
buurtfunctie


Schroeder

Al bijna honderd jaar geeft Schroeder spullen en mensen een tweede kans. Dat eerste gebeurt via de kringloopwinkels, bekend onder de naam Kringloop Holland. In beschutte werkomgevingen verzorgt Schroeder arbeidsmatige dagbesteding. Maar medewerkers kunnen hun vaardigheden ook in de kringloopwinkels verbeteren. Met een bredere buurtfunctie gaan die winkels meer wijkbewoners aantrekken. Onder meer om elkaar daar te treffen, boeken te lenen, stage te lopen of hun gescheiden afval in te leveren”, zegt operationeel manager Toine Stofmeel.

Middelpunt van de wijk

De kringloopwinkel wordt dus het middelpunt van een buurt community. “Je kunt er zelfs huiswerkbegeleiding krijgen, je online gekochte spullen afhalen of gewoon met je buurtgenoten koffie drinken en een maaltijd eten. Op die manier werken we er ook aan dat mensen uit hun isolement komen.” Volgens Stofmeel bepalen de wensen en behoeften van de buurtgenoten de uiteindelijke functies. “Vast staat dat we de openingstijden verruimen.”

Eerste kwartaal uitrollen

Het concept wordt begin 2016 in diverse Haagse wijken uitgerold. “Met enkele stadsdeelkantoren verkennen we extra services. Denk aan een groenvoorziening, waarbij de buurt het initiatief neemt en wij via de kringloopwinkels faciliteren. Maar ook aan een klussendienst en beveiliging van de buurt in samenwerking met een professioneel beveiligingsbedrijf.”
12 | 12

Zorginnovatie in Den Haag | januari 2016 | #1 | ColofonColofon

Uitgave van

Gemeente Den Haag

E-mail wmo@denhaag.nl
Website denhaag.nl/wmo

Realisatie

Lindblom Public Relations, Public Affairs
& Onlineblad.nl - Ruud Slagmolen, Len Blonk

Fotografie

Ruben Eshuis (DigiContact), Ruud Slagmolen (diverse cases), Roos Trommelen (Karsten Klein) en anderen